Ro


Ved vannet
er det ro


ikke stillstand

(Sylke Feldhusen)


Populære innlegg